Aktuellt

Som ledamöter i AutomaTHINK finns engagerade ledamöter från näringsliv, akademi, arbetsgivarorganisationer och branschföreningar. Genom undersökningar, debattartiklar och att verka inom våra respektive nätverk vill vi påverka politiker, myndigheter och andra intressenter att skapa rätt förutsättningar för den svenska tillverkningsindustrin. 

Se klippet om AutomaTHINK från Elmia Subcontractor Direct 2016.