Tvåstegsprocess från Digital Metal nyckeln till expansion

Små komponenter, upp till 50 millimeter i storlek. Det är vad Digital Metal på Elmia 3D erbjuder genom sin tillverkningsmetod.

Alexander Sakratidis framför en minimodell av sig själv, utprintad av företagets DM P2500.

Digital Metal har expanderat kraftigt den senaste tiden. Utöver att ha ökat kapaciteten i anläggningen har de anställt flera ingenjörer för att dels möta efterfrågan, dels snabba på utvecklingen.

– Vi lanserade vår maskin DM P2500 i september förra året och har märkt av att efterfrågan ökat markant sedan dess. Tidigare har vi inte erbjudit maskinen, utan bara använt den för att printa detaljer till kunder, säger Alexander Sakratidis, sälj- och marknadschef på företaget.

– Den har en extremt bra precision och är byggd för att köras 24 timmar om dygnet. Rörliga delar har en noggrannhet på 0,01 millimeter och vi kan erbjuda både stycke- och serietillverkning.

Sedan starten 2012 har Digital Metal tillverkat fler än 200 000 komponenter. Och de gör det genom en tvåstegsprocess där de först printar och sedan sintrar, det vill säga värmebehandlar komponenten.

– Vi använder oss av en så kallad high-precision binder-jetting-teknologi vilket betyder att vi lägger ett tunt lager pulver och sedan, i stället för att ha en laser som smälter pulvret, använder ett jetmunstycke som lägger ut ett bindemedel som sedan blir produkten, säger Alexander Sakratidis. 

I företagets monter kan besökarna bland annat se prover på vilken precision maskinen kan arbeta med.
– Vi har till exempel skannat in oss själva och printat ut oss i små figurer, de skulle man kunna använda som monopolpjäser.

Publicerad
2018-05-17
Bilder
Alexander Sakratidis framför en minimodell av sig själv, utprintad av företagets DM P2500.
Alexander Sakratidis framför en minimodell av sig själv, utprintad av företagets DM P2500.