SVEAT blir samarbetspartner till Elmia 3D

SVEAT, Sveriges branschförening för additiv tillverkning, är numera en samarbetspartner till mässan Elmia 3D. I och med det har SVEAT bland annat valt att lägga sitt årsmöte i samband med mässan då de är övertygade om att de flesta av medlemmarna kommer att vara på plats.

SVEAT och Elmia kommer också att arrangera 3D-konferensen i samband med mässan, den 16 maj, där bland annat SVEAT Award, deras årliga pris för bästa projekt, delas ut till de som gjort viktiga insatser för eller framsteg inom additiv tillverkning. Vinnare inom varje kategori utses av SVEATs styrelse och tilldelas diplom och en summa av 5000 kr.

Mats Falck, ordförande i SVEAT och projektledare vid Umeå universitet ser värdet av en samlad mässa i Sverige för branschen som går en mycket ljus framtid tillmötes.

–  Det här är ett jättebra initiativ från Elmia med tanke på synergieffekterna med de parallella produktionsmässorna. Att synliggöra den additiva tillverkningen med en egen mässa i det här sammanhanget tror jag kan öppna ögonen för många besökare som i första läget inte hade tänkt att detta kan vara en metod att tillämpa.

Mer om SVEAT Award och information om ansökan hittar du här

Publicerad
2018-01-29
Bilder