Om mässan

Elmia 3D är en ny mässa för dig som vill ta del av det senaste inom additiv tillverkning. Den lanserades 2018. Här samlas leverantörer av maskiner, material och produktionsutrustning för att ge dig chansen att upptäcka morgondagens produktionstekniker redan idag.

Tillsammans med fem parallella mässor

Elmia 3D blev ett starkt komplement till de parallella produktionsmässorna Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Plåt, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Polymer och Elmia Automation.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin. De sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Jag vill veta mer om Elmia Produktionsmässor

Vem ställer ut?

På mässgolvet möter du utställare som tillverkar och/eller levererar maskiner, produktionsutrustning och material för additiv tillverkning.

Vem besöker?

Historiskt sett kommer besökare till de parallella produktionsmässorna från många olika branscher med en stark representation av tillverkningsindustrins underleverantörer och slutkunder, främst inom metallbearbetning, tillverkning, finmekanik samt plast- och gummibearbetning.

Besökare kommer hit med syftet att bland annat undersöka nya produktionstekniker.