Skogsindustrins viktigaste mötesplatser går samman – tre starka event under samma tak

Adforum, världsledande arrangör av mässor för massa- och pappersindustrin, och Elmia, som bland annat arrangerar mässor inom bioenergisektorn, har tecknat avtal om att sammanföra sina mässor för att skapa en stark och tidsenlig mötesplats för innovationer och nya användningsområden för råvaror från skogsindustrin. Med start 2016 arrangerar de tillsammans International Wood Biorefining Week den 24-26 maj på Stockholmsmässan.

– Det kommer att bli ett långsiktigt samarbete tillsammans med våra gemensamma samarbetspartners. Skogsindustrin är inne i en mycket stark förändring där synergier och integration mellan olika områden inom industrin blir allt viktigare. Våra kunder har länge önskat färre, mångsidigare, större och framför allt tidsenligare mötesplatser inom industrin där de kan träffa relevanta samarbetspartners och kunder. Nu kan vi äntligen erbjuda detta, säger Marcus Bergström, vd för Adforum.

De tre event som ingår i International Wood Biorefining Week är International Pulp & Paper Week, World Bioenergy och Bioeconomy Innovation Forum.

Läs mer här.

Håll mig uppdaterad!

Håll mig uppdaterad!

Prenumerera på det senaste från World Bioenergy-teamet.

Håll mig uppdaterad