För press

Elmias presscenter ligger i Lobby Nord - Hall A, se skiss nedan. Här finns den utrustning du behöver.

Presscentrets öppettider under mässan:

Tisdag - torsdag 08.30 - 18.00

Pressparkering
Pressparkeringen ligger mitt emot Elmias kontor, strax före Kongress- och Konserthuset.'

Observera! Om du vill delta i konferensdelen, inklusive exkursioner, måste du registrera dig för dessa med hjälp av ordinarie konferensregistering. Ackrediterad press deltar utan kostnad i mässa, konferens och exkursioner.

Elmia Presscenter