Inskickade bidrag 2015 (ej publ)

Nybro kommun 2.
Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen har under våren 2012 genomgått stora förändringar. Fullt uppvuxen blir Bolanders park ett grönt nav där vägar för kommunikationer både inom Nybro och med omvärlden möts. Den nya Bolanders park utgör en länk mellan stadskärnan och Badhusparken men också mellan Nybros historia och nutid.

Det gamla lokstallet har fått en ny funktion som cykelstall. För att anknyta till historien har rälsen till lokstallet lämnats kvar och en perennarabatt har anlagts mellan skenorna.

Bolanders park kommer att bjuda på en rad olika intryck av natur och kultur, allt från blomsteräng, färgsprakande parkträd, klippig terräng och vattendrag till historiska byggnader. Marktäckande perenner, prydnadsgräs, vildvin, sand-och grusmiljöer med klippstensblock och strandstenar kompletteras av vintergröna täcken av idegran och azaleor som ansluter till klippstensträdgården i öster.
Nybro kommun
Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder i syfte att uppnå olika mål för en attraktiv park. Målen har varit att parken ska vara lätt att nå, välskött, trygg, rik på möjligheter till upplevelser, aktiviteter, avkoppling och möten mellan människor. Till åtgärderna hör bl.a. installationer av ny parkbelysning, gallring och beskärning av träd- och buskbestånd, pedagogiska inslag med namnskyltar till parkträden, restaurering av kulturvärden som kajplatser och träbyggnader, och införande av nya växtrabatter, nya trädplanteringar, nya siktstråk, nya picknickytor samt uppförande av nytt utegym, ny gungutrustning och nytt offentligt konstglas.
Borlänge kommun
Parken anlades 2002 och utgör en del av Arken arkitekters vinnande förslag i tävlingen om Framtidsdalen. Vattnet är närvarande i hela parken och förekommer både som spegel, porlande och som "dimma" i dimfontänen. Naturen är tongivande i parkens uttryck och parken står för stor biologisk mångfald och rikt fågelliv.
Jönköpings kommun
Rosariet är en klassisk stilla park med mängder av blomsterprakt. Det finns en struktur med olika roskvarter, slingrande gångar och olika siktlinjer.
Kumla kommun
Kumla Sjöpark möter människans längtan efter vatten i ett slättlandskap där inga sjöar finns. Att anlägga en stadspark och att gräva en sjö på 3,2 ha med start år 2010 är i sig unikt och kräver både mod och visioner. Den ingår som en viktig del i idén om att bygga en stad, en stad med identitet, som är attraktiv och där människor vill bo och leva.

Ang. bilderna: I de fall bilderna har fotats i RAW-format har de sparats om till JPEG och mindre justering av ljusstyrka har gjorts, det gäller inte alla bilder.
Sävsjö kommun
Tingshusparken utgör en stilla oas, med klart och porlande källvatten, mitt i Sävsjö tätort.

(Samtliga bilder har genomgått automatisk toning i Lightroom. Några bilder har även beskurits och/eller rätats upp.)
Lunds kommun
Stadsparken i Lund är en anrik sekelskiftespark som sjuder av aktivitet. En plats för sport, fest, kontemplation och dessutom natura200-område. Vi vet knappt själva hur vi får ihop det men vi Lundabor älskar verkligen vår stadspark. De senaste åren har vi byggt nytt och byggt om, vi är ännu inte riktigt klara. Samtidigt fortsätter vi fika, sola, spela, vila och inte minst fortsätta låta oss inspireras.
Partille kommun
En nyetablerad/återskapad herrgårdsträdgård med fyra trädgårdskvarter, en herrgårdspark, en äppellund och en herrgårdsscen. Parken har skapats och underhålls delvis genom arbetslivsinriktad rehabilitering - här växer både blommor och människor.

Fakta:

Elmia Park Inspira är en tävling med syfte att bevara och stärka intresset för våra svenska offentliga parker. Initiativtagare är Elmia Park, Sveriges största branschmässa för alla som anlägger, renoverar och vårdar grönt. Tävlingen är öppen för alla som arbetar med offentliga parker i Sverige. 2015 års upplaga avser de två områdena Etablerade parker och Nyetablerade/Ombyggda parker.

Vid frågor:

Kontakta Maria Lindsäth
Tel +46 36 15 22 28

Elmia Park Inspira tävlingsfolder

Ladda hem tävlingsfolder