Vad får du ställa ut på mässan?

Som utställare är det viktigt att ert sortiment är anpassat till den mässa ni medverkar i. Är du osäker på om dina produkter platsar på Elmia Lantbruk Maskin & Fält kan du ta hjälp av produktregistret nedan. Här hittar du hela temaindelningen.

 Elmia Lantbruk Djur & Inomgård får endast visas och/eller marknadsföras produkter och tjänster som är direkt relaterade till byggnation, inomgårdsmekanisering och djurhållning. 

Elmia Lantbruk Maskin & Fält får endast visas och/eller marknadsföras produkter och tjänster som är direkt relaterade till växtodlingsarbetet i fält.

Temaindelningen gäller alla produkter som visas i montern, inklusive bilder, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.
OBS! Produkter som inte är relaterade till respektive mässa får inte visas och/eller marknadsföras (fysiskt, med bilder, som modell, med videos eller på annat sätt). Elmia har möjlighet att sanktionera en ogiltig produkt.

Följ oss på 

Facebook


Twitter

 

Instagram