Anmälan & priser

Priser  
Monteryta 630:-/kvm
Grundavgift       7.500:-

Priserna bestäms utifrån ett avtal som finns med MaskinLeverantörerna sektion Lantbruk.

Lämna din intresseanmälan här!

Följ oss på 

Facebook


Twitter

 

Instagram