Vem besöker?

Geografiska IT-produkter efterfrågas allt mer, av både allmänheten och av samhället i stort. Idag sker så gott som all samhällsplanering med hjälp av digital geografisk information. 

Verktygen är numera lika naturliga för samhällsbyggare som för planerare inom miljöskydd, räddningstjänst, sjukvård, polis och skola - bara för att nämna några exempel. 

Att erbjuda geografiska IT-produkter och tjänster är att jobba i en expansiv bransch.