Välkommen till Elmia Gardens utställarsidor

Dags igen för trädgårdsdetaljhandelns höjdpunkt - Elmia Garden 2016.

Här, på norra Europas största mötesplats för trädgårdsdetaljhandeln, möter du 3 000 intresserade och presumtiva kunder ansikte mot ansikte.

Kunder som vill se dina nyheter, produkter och tjänster som kan utveckla deras affärer när de i sin tur står ansikte mot ansikte med konsumenten.

Inloggning - Mina sidor