Välkommen till Elmia Gardens utställarsidor

Dags igen för trädgårdsdetaljhandels höjdpunkt - Elmia Garden 2015.

Här, på norra Europas största mötesplats för trädgårdsbranschen, möter du 3 000 intresserade och presumtiva kunder ansikte mot ansikte.

Kunder som vill se dina nyheter, produkter och tjänster som kan utveckla deras affärer när de i sin tur står ansikte mot ansikte med konsumenten.

Enligt vår kundundersökning var 98% nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket av Elmia Garden 2014.

Om mässan

Om mässan

Elmia Garden - Norra Europas viktigaste branschmässa.

Läs mer om Elmia Garden

Elmia Garden Award

Elmia Garden Award

Odlingskruka i mikrofiber årets vinnare av Elmia Garden Award.

Elmia Garden Award

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Vill du vara en del av Elmia Garden 2015?

Till intresseanmälan