Sanopharma AB

Frys fästingen först

Borrelia och andra allvarliga fästingburna sjukdomar ökar. Medicinska publikationer visar nu att smittrisken kan reduceras om man snabbfryser fästingen innan den plockas bort.
Idag är det känt att fästingar skall tas bort tidigt för att undvika överföring av bakterier som orsakar sjukdomar. Mindre känt är att fästingar överför samma bakterier när de dras loss. Fästingen ”kräks”. En av de vanligaste fästingburna sjukdomarna är borrelia. När borrelia etablerar sig i nervsystemet kallas diagnosen neuroborrelios. Ledsmärtor och ansiktsförlamningar är symptom på neuroborrelios, som är vanligast hos barn. Nästan vart tredje barn som får borrelia utvecklar neuroborrelios. Behandlingen sker med antibiotika, men vissa nervskador kan vara permanenta.

I snart 10 år har länder, såsom Australien, haft medicinska rekommendationer att alltid frysa fästingen innan den plockas bort. Snabb frysning dödar fästingen och minskar överföring av smittämnen. Metoden är även publicerad i ansedda Journal of American Medical Association (JAMA).

Atix Fästingfrysare finns att köpa i Sverige sedan drygt 1 år. Produkten kan användas på både människa och djur och skall alltid användas innan fästingen plockas bort. Mer info. På www.atix.se
Publicerad
2015-04-09
Bilder