För besökare

Mässbesökare

Elmia Game Fair 2013 blev en mässa full av upplevelser men även en mässa med där vi satte fokus på viltförvaltning.

Med ordet viltförvaltning menar vi allt vilt. Istället för att enbart fokusera på rovdjur ena stunden och älgar i andra stunden är målsättningen en mässa där det sätts ett samlat fokus mot just en viltförvaltning värd namnet.

– Vi vill sätta fokus på det som egentligen är grunden till hela vår verksamhet, nämligen viltet och jag tror att ett samlat grepp gynnar både jakten och viltet. Det går inte att enbart fokusera på rovdjur som varg och björn utan vi vill främja ett vidare grepp. Vargen påverkar jakten i synnerhet men även andra verksamheter ställs inför nya utmaningar med den allt större rovdjurstammen och nu känns det som tiden är mogen för en mer samlad syn där såväl jakten som den gröna näringen bereds den plats som den förtjänar, säger Klas Brandt, mässansvarig för Elmia Game Fair. 

Höjda röster

Just rovdjuren, och då framförallt vargen, är ett av de hetaste ämnen som diskuteras över hela landet. Manifestationer med tusentals deltagare som protesterar mot vargens okontrollerade utbredning. Skarpa uttalandet från olika organisationer som exempelvis LRF där man allt mer tydligt påtalar hur den gröna näringen påverkas i negativ riktning är två exempel på vad som pågått i landet på senare tid.

Ett annat exempel, och då också väldigt konkret, som pågår i landet just nu är den eftersöksbojkott som startade i Svenljunga under december månad. Jägare och hundägare på många platser i Sverige har nu fått nog och protesterar genom att inte utföra några eftersök i samband med trafikolyckor.

– Vi ser ingen annan utväg ur detta. Vi måste få fokus på problemet och få folk i allmänhet att inse hur detta påverkar hela vårt samhälle. Jakten är en väldigt viktig del i den så kallade gröna näringen och med den utveckling som pågår just nu med vargstammen så går hundratals miljoner till spillo, säger Kjell Lennartsson som är en av dom som engagerat sig hårt i frågan.

– Många tror att vargen bara påverkar näringar som renskötsel men med en mer sansad syn på det hela så inser man fakta. Den explosionsartade utveckling som kan komma att ske med landets vargstam kommer att få mycket stora negativa konsekvenser för hela samhället. Då menar jag inte bara jakten utan det kommer att i mycket stor omfattning att påverka gröna näringar som exempelvis fårskötsel. Det kommer också att påverka den biologiska mångfalden i en negativ spiral och de ekonomiska förlusterna kommer att bli betydande, avslutar Kjell. 

Häng med oss både här på hemsidan men också på vår uppskattade Facebooksida. Över 9 600 har valt att gilla vår sida, gör det du också!

Till facebooksidan.

Följ oss på 


Facebook

 

Se filmen från Elmia Game Fair 2011