Fakta från förra mässan 2013

Antal besökare: 4.105 (3.795 år 2011)

Antal utställare: 293

Antal representerade länder: 21

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 935

Antal deltagare på mötesplatsen: 5 868