World Biorefinery 21 mars 2012

Ny konferens 29-30 maj: Biorefinery ett spännande område för skogsindustrin

Den framtida utvecklingen inom Biorefinery är något som de flesta företag inom massa- och pappersindustrin arbetar med idag. Vad ska man satsa på, hur ser de tekniska lösningarna ut och vad är ekonomiskt mest intressant?

Det är temat för konferensen "World Biorefinery" som SPCI, en förening för verksamma inom skogsindustrin, arrangerar tillsammans med Elmia i Jönköping i slutet av maj.

– Det är ett viktigt utvecklingsområde för hela branschen, konstaterar Rikard Wallin, ordförande för SPCI och platschef på Holmen Paper Braviken. Inom vårt eget företag är vi nu i gång med att fundera över hur vi ska agera på området.

World Biorefinery hålls samtidigt som den internationella konferensen och mässan World Bioenergy. Det är två områden som tangerar varandra, vilket är en orsak till att man har valt att hålla konferensen på Elmia i Jönköping både i år och 2014.

– Det är ett tillfälle att skapa kontakter och nätverk för framtiden, säger Marina Asp, vd för SPCI.

Tongångarna är lika positiva från de gröna energiföretagen inom Svebio, som tillsammans med Elmia står bakom World Bioenergy.

– Skogen är en förnybar resurs med potential att minska klimatpåverkan inom många områden, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Utvecklingen är redan i full gång. Flera av Sveriges massa- och pappersbruk levererar redan idag energi, i form av fasta och flytande bränslen och fjärrvärme. Ett massabruk, Domsjö utanför Örnsköldsvik, har omvandlats till bioraffinaderi med tillverkning av kemikalier och specialcellulosa för textilier. Skogsägarnas företag Södra utvecklar nya metoder och produkter. Och så vidare.

Konferensen World Biorefinery hålls på Elmia 29-30 maj 2012. Konferensen och mässan World Bioenergy pågår ytterligare en dag, 29-31 maj.

Kontakt:

Marina Asp, vd, SPCI, marina.asp@spci.se, +46 (0)8 - 783 84 86

Torbjörn Johnsen, Affärsområdeschef, Elmia AB, torbjorn.johnsen@elmia.se,
+46 36 15 22 54

Bildentext:
Rikard Wallin, ordförande i SPCI.

World Biorefinery 29-30 May 2012

Future advancements in biorefinery are a focus of attention for most companies in the pulp and paper industry today. What should they invest in, what are the technological solutions, and what is of most economic interest? Those are the themes of the World Biorefinery conference, organised by Elmia and SPCI, an association of Swedish pulp and paper professionals, at Elmia in Jönköping at the end of May. The conference is arranged in conjunction to World Bioenergy exhibition & conference on biomass for energy 29 - 31 May.


Rikard Wallin, ordförande i SPCI Rikard Wallin, ordförande i SPCI
Rikard Wallin, ordförande i SPCI

Södra Södra
Södra

Pressrelease som pdf wkr0008.pdf