Cradle to Cradle – global rörelse och livsfilosofi

Att inte bara minimera miljöpåverkan utan att ta steget till att inte påverka miljön alls är grundidén i begreppet och designstrategin Cradle to Cradle, som det kommer att talas om mycket på Elmia Avfall & Återvinning. Det handlar om att härma naturens eget kretslopp – att allt avfall alltid ska komma till ny nytta och näring.

Bakom begreppet Cradle to Cradle står den amerikanske arkitekten William McDonough och den tyske kemisten och före detta Greenpeaceaktivisten Michael Braungart. Deras bok ”Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things”, som kom för drygt tio år sedan, blev startskott och inspiration till en global rörelse. Filosofin handlar om att minimera all miljöpåverkan, inte bara förstöra miljön lite mindre, utan att inte påverka den alls.

Den banbrytande designstrategin går ut på att alla produkter när de har använts klart ska kunna plockas isär och återanvändas som råvaror i nya produkter, ett sätt att härma naturens egen livscykel. Konceptet kan appliceras på allt från telefoner till bilar och bostäder.

 

Ronneby och COWI först ut

Ronneby har som första svenska kommun valt att satsa på Cradle to Cradle, och konsultbolaget COWI har fått i uppdrag att utföra en analys av regionens potential. Arbetet påbörjades förra året och görs genom intervjuer med lokala och regionala företag. Målet är att identifiera potentialen hos varje företaget, hur de ska kunna ta till sig och ha nytta av Cradle to Cradle-konceptet. Ett delmål är att identifiera grupper av företag som skulle kunna samarbeta kring exempelvis i materialförsörjning och återvinning av resurser.

– Den inventering som Ronneby nu gör är den första i sitt slag och ett viktigt steg i omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det är väldigt spännande att få arbeta med dem, säger Jens Thulin, hållbarhetsstrateg på COWI.

Publicerad
2014-09-01
Bilder
Jens Thulin, hållbarhetsstrateg på COWI.
Jens Thulin, hållbarhetsstrateg på COWI.