Priser & information 2017

Monteryta/Stand area
Inkl. golvyta/Incl. raw surface and simple separating walls.

Introduktionspris/Introduction price SEK 1 230 per kvm/sqm
Oridinarie/Regular SEK 1 430 per kvm/sqm
Hantverksutställare/Craft exhibitor SEK 1 030 per kvm/sqm

 

Grundavgift huvudutställare/Registration fee main exhibitor

Obligatorisk avgift. Inkluderar utställarkort, inbjudningskort, presentation i katalog och på webb inkl. produktregister, verktyg för inbjudningar och leadshantering.

Mandatory fee. Includes exhibitor cards, invitation cards, presentation in catalogue and on the web incl. product register, toolbox for invitations and customer leads administration.

SEK 2 500

Avgift medutställare/Co-exhibitor's fee

Obligatorisk avgift. Inkluderar utställarkort, inbjudningskort, presentation i katalog och på webb inkl. produktregister, verktyg för inbjudningar och leadshantering.

Mandatory fee. Includes exhibitor cards, invitation cards, presentation in catalogue and on the web incl. product register, toolbox for invitations and customer leads administration.

SEK 2 500
per medutställare/
co-exhibitor

Utställarförsäkring/Exhibition insurance

Täcker skador enligt försäkringsvillkor som bifogas tillsammans med orderbekräftelsen. Försäkringen debiteras med monterhyran.
Covers damage as set out in the insurance terms and conditions sent to you together with confirmation of order. Exhibition insurance will be debited with the stand rent.

SEK 1 050

 (priser exkl. moms/prices excl. VAT)

 


 

Betalningsvillkor: Grundavgiften faktureras separat vid order och avdrages ej från monterhyran. Hela monterhyran skall vara inbetald senast 60 dagar före mässans öppnande. Därefter betalningsvillkor enligt orderbekräftelse/faktura.

Terms of payment: The basic charge will be invoiced separately and will not be deducted from the stand rental. The stand rental is to be paid 60 days prior to the fair. Therafter terms of payment according to confirmation of order/invoice.

Gör en intresseanmälan