Klicka här för att läsa detta mejl på webben

World Bioenergy 2014

Slutrelease:

World Bioenergy 2014 blev en verkstad för verklig förändring

På tio år har internationella Worldsbioenergy på Elmia i Jönköping gått från att vara ett skyltfönster för svenskt kunnande om bioenergi till att bli en global verkstad för en bransch som skapar jobb, lyfter människor ur fattigdom och bromsar den pågående klimatförändringen

– I år fokuserade vi på workshops och diskussioner, vilket blev mycket lyckat, säger Gustav Melin, VD för Svebio som arrangerar World Bioenergy tillsammans med Elmia.

– World Bioenergy 2014 visar att Jönköping är den etablerade mötesplatsen för internationellt utbyte av kunskaper och erfarenheter inom bioenergiområdet, säger Elmias projektledare Klas Brandt som räknar med att ännu fler länder blir representerade på nästa World Bioenergy om två år, 2016.

Läs hela slutreleasen på vår webbsida.


Investeringar som sparar 100 miljarder euro om året

Genom att ta vara på energi som redan finns, går det att spara 100 miljarder euro om året på att värma och kyla Europa.

– Europa kan spara 100 miljarder euro om året genom att ta vara på energi som idag går till spillo. hävdade Sven Werner.– Vi har utgått från EU:s planer fram till 2050 och brutit ned statistiken till lokal nivå, berättade Sven Werner från Halmstad universitet under slutsessionen för Worldbioenergy på Elmia i Jönköping.

Han leder ett EU-projekt som heter Heat Roadmap Europe. Utgångspunkten är den gällande prognosen för energiförbrukning fram till 2050. Forskarna har inte ändrat något i de ursprungliga antagandena och bränslemixen. Däremot har de gått ned på lokal nivå och tagit reda på hur det faktiskt förhåller sig.

Läs mer om hur investeringar sparar 100 miljarder euro om året.


Samgående skapar jätte på pellets

Dagen innan den internationella fackmässan World Bioenergy på Elmia i Jönköping bildades en av världens tio största producenter av pellets, briketter och träpulver.

– Kunderna har reagerat positivt på samgåendet, säger Christina Nilsson på Agroenergi Neova Pellets AB, en av världens tio största tillverkare av pellets.Det nya bolaget är ett samgående mellan två av branschens ledande aktörer och heter Agroenergi Neova Pellets AB.

Neova och Lantmännen Agroenergi är två av de ledande aktörerna i Sverige. Därför var affären tvungen att godkännas av EU. Det blev klartecken för affären som formellt genomfördes den 2 juni.

Läs mer om den nya jätten inom pellets.

Juni 2014


Släcker innan det har tänt

Nicole Forsberg visar detektorn som upptäcker minsta gnista och släcker innan det börjar brinna.

Den vanligaste orsaken till brand vid tillverkning av pellets och besläktade bränslen är dammexplosioner. Orsaken är ofta "eldflugor" som hettats upp av friktion.

Firefly släcker elden innan den ens har fått fäste.

Läs mer på vår webbsida.


Norden är ledande tack vare traditionen

– I Norden har vi använt skogsbränsle i alla tider, säger Anders Holmgren hos panntillverkaren Jernforsen.

Varför är de nordiska länderna världsledande inom bioenergi?

– För att det är bränslet vi har använt i alla tider, svarar Anders Holmgren hos panntillverkaren Jernforsen.

Läs mer om de nordiska ländernas tradition inom bioenergi.


Följ oss på

Twitter


Final Programme


Mässkatalog World Bioenergy 2014