Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Sidhuvud, VA-mässan 2014

Slutrelease

Mötesplatsen för ett hållbart samhälle: Tanken var rätt och resultatet blev bra

Med gemensamma ansträngningar invigdes mässan av de främsta företrädarna för vatten och avlopp, fjärrvärme sant avfall och återvinning.

Tanken var riktig, den fungerade i praktiken och rätt besökare kom till mässorna.

Det är summeringen av de tre mässorna som gick parallellt på Elmia i Jönköping den 30 september - 2 oktober. Det var VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall och återvinning som tillsammans skapade Nordens största mötesplats för kommunal infrastruktur och miljöteknik.

Vatten och avlopp, fjärrvärme, avfall och återvinning är branscher som blir allt mer sammanflätade. Den enes avfall är den andres bränsle i ett flöde som blir allt mer cirkulärt. Vilket Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger kommenterade så här under invigningen:

– Vi måste samarbeta. Ur det perspektivet så är det här möjligheternas mötesplats.

Läs hela slutreleasen på vår hemsida.


Ventiler och kopplingar som gör det möjligt att förena rör av PE och segjärn.

Läggs snabbare, håller längre

Under jorden ligger många mil ledningar som måste bytas ut. Frågan är mot vad. Tubman visade sitt alternativ på VA-mässan i Jönköping.

– Segjärn är det långsiktigt bästa alternativet, säger Magnus Persson, ansvarig för affärsområdet VA.

I huvudsak används fyra olika material i vattenledningar. Det är stål, gråjärn, plast och så segjärn. Det sistnämnda är ett legerat gråjärn med bättre hållbarhet och goda åldringsegenskaper.

Läs hela artikeln på vår hemsida.


Mats Moell vid Prominents nya nyckelfärdiga filter för vattenrening

Säkert vatten i små nät

Ett nyckelfärdigt vattenverk för mindre ledningsnät. Det var nyheten från Prominent på VA-mässan i Jönköping.

– En enhet har kapacitet för 24 kubikmeter per timme, berättar Mats Moell hos Prominent.

Anläggningen är ett högeffektivt filter med styrutrustning. Det ersätter sandfilter och tar bara en bråkdel av ytan. Samtidigt blir reningen avsevärt mer effektiv och även små ledningsnät får ett skydd mot till exempel parasiter som kryptosporidium.

Läs mer om säkert vatten i små nät.


Forskning om framtidens utmaning för dagvatten

Ökad urbanisering och förtätad bebyggelse förändrar villkoren för dagvatten. Samtidigt leder klimatförändringen till mer nederbörd under kortare tid.

Vad resultatet blev visade sig tidigare i år i form av stora översvämningar i Skåne och på Västkusten.

Framtidens dagvattenhantering är ett pågående forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Högskola och forskningsmiljön Dag & Nät.

Läs mer om framtidens utmaning för dagvatten.


Martin Abelson är marknadschef på Botek presenterar ett nytt system för mobil vägning på Elmia Avfall & Återvinning.

Mobil vägning direkt till mobilen!

Information om avfallet i kärlet som töms i avfallsbilen direkt till förarens mobila enhet. Det är nu verklighet genom ett nytt system från Botek.

– Vi har utvecklat ett inbyggt system i avfallsbilen som registrerar RFID och vikt från kärl utan att använda fordonets PC. Vi integrerar istället systemet i bilen och håller informationen där. I framtiden ser vi att datan hamnar i appar för Andriod eller Apple så att föraren själv kan bestämma vilket system som man vill ta emot informationen i, berättar Martin Abelson, marknadschef på Botek.

Läs mer om mobil vägning direkt till mobilen.


Mindre att bära med bättre precision

Analyser i fält är en fråga om att bära utrustning. Nu blir det mindre av den varan för kontroll av vatten. Ventim presenterade en ny sensor för vattenanalys på VA-mässan i Jönköping.

Bakom nyheter står tyska Krohne som identifierat mängden utrustning i fält som ett problem. Lösningen är att integrera transmittern i sensorn. Transmittern omvandlar mätsignalen till en standardiserad processignal 4-20 mA.

Läs mer om den nya sensorn för vattenanalys.


Norsk driftövervakning etablerar sig i Sverige

Sverige har en del att lära av Norge i fråga om vattensäkerhet. Det visade Guard Systems Engineering på VA-mässan i Jönköping.

– Vi kan erbjuda en säkerhetsnivå på nivån Internetbank, berättar VD Robert Wasler.

Guard uvecklar öppna system för driftövervakning av VA-system. Med öppna menas att systemet fungerar med utrustning av olika fabrikat och programvaran utgår från industriell standard.

Läs mer om den norska driftövervakningen.

Avsluta prenumeration