Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Sidhuvud, VA-mässan 2014

Augusti 2014


350 utställare och 45 timmar seminarier:

350 utställare vill träffa dig!

Den 30 september – 2 oktober arrangeras VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning tillsammans under parollen Mötesplatsen för det hållbara samhället på Elmia i Jönköping. Uponor Infra, SWECO, Siemens och 347 andra företag förbereder just nu sitt deltagande med montrar och aktiviteter.

För besökarna ordnas även en stor mängd seminarier, temavandringar, utfrågningar, trendspaningar och korta föredrag. 

Digert seminarieprogram inom VA

VA-mässan har som alltid ett digert seminarieprogram. I år är uppslutningen bredare med totalt 45 timmar seminarier som arrangeras av bland annat Svenskt Vatten, Varim, Föreningen Vatten, Havs- och Vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Energigas Sverige, SSTT och VA-guiden.
Till seminarieprogrammet

 

Temavandringar på sju teman

Bland aktiviteterna kan nämnas de trevliga temavandringarna som arrangeras dagligen på mässan av Teknikföretagen/Varim på sju olika teman; avloppsvatten, biogas, ny teknik, dricksvatten, energieffektivisering, styr- och reglerteknik samt schaktfri ledningsförnyelse. Att delta som besökare är gratis, men arrangören rekommenderar en föranmälan för att vara säker att få plats på rätt vandring.

Till temavandringarna

 

Jakob Hirsmark, Business Manager på Elmia.‒ Ett besök i Jönköping och Mötesplatsen för det hållbara samhället är med andra ord väl investerad tid oavsett om man har fokus på vatten, fjärrvärme eller avfallshantering, avslutar Jakob Hirsmark.

Läs hela artikeln på VA-mässans hemsida.


Wideco har produkter för både fjärrvärme- och VA-branschen

Då passar det bra att Elmia arrangerar VA-mässan och Fjärrvärmemässan parallellt.
– Vi har tagit fram ett antal prototyper som vi kommer visa upp på mässan, säger Jan Eriksson, försäljningsansvarig på Wideco.

Wideco erbjuder fuktövervaknings- och tätningskoncept till företag inom fjärrvärme, fjärrkyla och industri. Man vill öka driftssäkerheten hos företagen genom att upptäcka och åtgärda läckor i rörledningssystem i god tid.

Och nu vill Wideco även in i VA-branschen.
– Våra system har koppling även till VA-sidan och vi har märkt ett ökat intresse för våra produkter därifrån. Nu är vi inne i en produktutvecklingsfas och därmed blir det extra viktigt att visa upp prototyperna på Elmia, säger Jan Eriksson. 

Läs mer om Wideco som nu vill in i VA-branschen.


Resa & Bo

På vår webb finns resetips för både långväga gäster och grannar. Jönköpings Hotell och Konferensbokning hjälper dig med allt från bokning av logi till aktiviteter, bussar och restauranger.

Har du frågor eller vill ha personlig service ring 036-10 71 71.

Till resa- och bosidorna

Några av våra 350 utställande företag

...på VA-mässan

...på Fjärrvärmemässan

...på Elmia Avfall & Återvinning

Till mässkatalogen online


Vill du boka monter?

Du har väl inte glömt att boka monter på VA-mässan 2014?
Är du intresserad av att få ett förslag är du varmt välkommen att kontakta Britta direkt på 036-15 21 29 eller britta.nilsson@elmia.se.

Du kan också enkelt lämna en intresseanmälan, så kontaktar vi dig.


Aktuell hallskiss

Hallskiss B 

Hall A, (PDF)

Hall B, (PDF) 

Grön = Ledig
Röd = Bokad
Gul = Reserverad

Avsluta prenumeration