Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Sidhuvud, VA-mässan 2014

Juni 2014


Seminarieprogrammet klart för VA-mässan

Nu är det klart. I år har inte mindre än 8 föreningar och myndigheter arbetat fram seminarieprogrammet till VA-mässan 2014. Det blev totalt 45 timmar seminarier fördelat på 18 block under tre dagar.

Är du intresserad av något av följande områden?
Dagvattenstrategier, industriell vattenrening, FoU, förnyelseplanering, VA-nät, nya krav på reningsverk, slam, biogas, framtida utmaningar, säkert dricksvatten, miljöeffekter, reningsteknik, läkemedelsrester, samarbeten kring VA-planering, PFAA, algtoxin, schaktfri ledningsförnyelse, småskaliga avloppssystem… 

Registrering till de olika seminarierna har nu öppnat. Glöm inte att du som är medlem i någon av de arrangerande föreningarna har rabatt på seminarieavgiften.  Antalet platser är dock begränsat och vi tillämpar principen ”först till kvarn”.

Till seminarieprogrammet.

Läs hela nyheten på vår webbsida.


Biogasen kan bidra till samtliga delar

I Sverige produceras idag 1.6 TWh biogas per år. Visionen är att Sverige år 2025 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning, utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det säger Helena Gyrulf, biogasansvarig på Energigas Sverige.

– För att nå målet krävs utsläppsminskning, ökad energieffektivisering och främjande av förnybar energi. Biogasen kan bidra till samtliga delar. 

Helena Gyrulf, biogasansvarig på Energigas Sverige.Biogasproduktion är en vinst för samhället, lantbruket och miljön. Det går ut på attbiologiska restprodukter behandlas så att miljöbelastningen minskas, samtidigt som förnybar energi utvinns. Sverige har idag drygt 240 biogasanläggningar. Totalt producerar de 1.6 TWh* biogas per år, varav avloppsreningsverken står för 42 procent. Enligt Helena Gyrulf finns en realiserbar potential att i framtiden kunna producera 22 TWh biogas per år.

Läs mer om Energigas Sverige på vår webbsida.


Resa & Bo

På vår webb finns resetips för både långväga gäster och grannar. Jönköpings Hotell och Konferensbokning hjälper dig med allt från bokning av logi till aktiviteter, bussar och restauranger. 

Har du frågor eller vill ha personlig service ring 036-10 71 71.

Till resa- och bosidorna

Några av våra 323 utställande företag

...på VA-mässan


Vill du boka monter?

Du har väl inte glömt att boka monter på VA-mässan 2014?
Är du intresserad av att få ett förslag är du varmt välkommen att kontakta Britta direkt på 036-15 21 29 eller britta.nilsson@elmia.se.

Du kan också enkelt lämna en intresseanmälan, så kontaktar vi dig.


Aktuell hallskiss

Hallskiss B 

Hall A, (PDF)

Hall B, (PDF) 

Grön = Ledig
Röd = Bokad
Gul = Reserverad

Avsluta prenumeration