Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Till bokade utställare på Elmia Subcontractor 2015

Ni kan bortse från informationen som gick ut tidigare. Föregående mail gäller alltså utställare som INTE har bokat monter till 2015 års mässa.

 

Med vänlig hälsning

 

Elmia AB

Karla Eklund                                          Birgitta Lundgren   
Business Manager                                 Key Account Manager

 

To exhibitors who has booked a stand at Elmia Subcontractor 2015

Please disregard the information we sent out earlier today. The information was for exhibitors that NOT has booked a stand to the fair 2015.

 

Best regards,

 

Elmia AB

Karla Eklund                                          Birgitta Lundgren   
Business Manager                                 Key Account Manager

Pether Nork 
Key Account Manager     

Avsluta prenumeration