Klicka här för att läsa detta mejl på webben

SkogsElmia 2015

Granen som Klas-Håkan Ljungberg håller handen på planterades 2009 i ett harvspår. De längre planterades i högar.

Skogsplantor överlever och växer snabbare i en hög

Sätt plantan i en upp- och nedvänd torva istället för i ett harvat spår.
Det är den nya trenden inom markberedning och ökar plantornas överlevnad och tillväxten.
Ändå är metoden minst 250 år gammal.

Redan Carl von Linné förespråkade trädplantering i en jordhög. Metoden har i modern tid ersatts av harvning. Rationellt för maskinförare och plantörer, men allt mer ifrågasatt beroende på spåren i naturen.
Linné är på väg tillbaka i moderniserad variant, under namnet högläggning. Under skogsmässan SkogsElmia 4-6 juni ska metoden visas och diskuteras.

Läs mer om den nya trenden inom markberedning

 


– Den nya generationens skogsägare har andra intressen för sitt ägande än tillväxt, säger Isabelle Bergkvist på Skogforsk som visar alternativen för skogsskötsel på sommarens SkogsElmia. FOTO: Elmia

Slutavverkning och blädning sida vid sida på SkogsElmia

Den nya generationen skogsägare har delvis andra mål för sitt ägande och skötseln av skogen.
– Det blir allt vanligare att man ser skogsbruket som ett sätt att bidra till en hållbar värld, säger Isabelle Bergkvist, programchef för skötsel och miljö på Skogforsk.

Dagens skogsägare, inte minst utbor, förväntar sig mer än ett högt rotnetto. För dem är skogen lika mycket semester, jakt och miljöengagemang.
– Det flesta skogsägare har flera mål med sin fastighet. Bevarande och rekreation är viktigt nära boningshuset, medan andra delar av skogen sköts med hög tillväxt som mål, säger Isabelle Bergkvist.

Läs mer om slutavverkning och blädning

 


Köp din entrébiljett här!


Se vem som ställer ut på mässan

Några av våra bokade utställare:

H.C. Petersen Sverige AB

LRF Media AB

Finn-Elox Oy

METEKA UAB

TERRI

Hela utställarlistan hittar du här.

 


Boka boende

Boka hotellElmia reserverar hotellrum och boende speciellt för dig som utställare på SkogsElmia.

Telefon: +46 36 15 22 22
Mail: booking@elmia.se
Hemsida: www.elmia.se/SkogsElmia/Resa--Bo1/

Avsluta prenumeration