Klicka här för att läsa detta mejl på webben

SkogsElmia 2015

Intresset är rekordhögt för Nordens största skogsmässa SkogsElmia, som hålls i skogarna utanför Jönköping 4-6 juni 2015. Med sex månader kvar till mässan är redan hälften av alla drygt 300 utställarplatser bokade.

Tre viktiga teman på SkogsElmia i juni

Få svenska mässor har så stor betydelse för en hel bransch som SkogsElmia. Intresset är också rekordstort för nästa års stora skogsmässa i skogarna utanför Jönköping den 4-6 juni. Mässan har tre viktiga teman: innovationer, markskador och skogsskötsel. Och med bara ett halvår kvar är redan hälften av platserna för utställare bokade. 

– SkogsElmia har i alla tider varit en mötesplats för nya idéer. Vi vet att det finns många bra uppslag som väntar på att bli realiserade. SkogsElmia hjälper till att sprida alla dessa goda uppslag och idéer, säger Veronika Albert, kommunikationsansvarig för SkogsElmia.

Läs mer om SkogsElmia


– Sverige måste bli bäst på att förstå hur innovationer, säger innovationsforskaren Per Frankelius som skapat en tredimensionell modell för hur idéer blir till innovationer.

På skogsmässan blir idéer till innovationer

Det mesta av betydelse är väl redan uppfunnet och förfinat så långt det är möjligt? Även om innovationsforskaren Per Frankelius hört frågan förr, går han igång på alla cylindrar.

– 80-90 procent av alla produkter och metoder som används i dagens skogsbruk går att göra ännu bättre, säger han.

Att han tar skogsbruket som exempel, beror på att den gröna sektorn genom åren har spelat en central roll i hans forskning. Forskningen har utmynnat i nätverket Grönovation där 24 organisationer samarbetar kring en gemensam vision: Att utveckla världsledande kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom de gröna näringarna.

Läs mer om hur innovationer föds på våra skogsmässor.


Elmia Wood Shop

Välkommen att fynda filmer och samlarkort.

Till Elmia Wood Shop.

Elmia Wood Shop

Avsluta prenumeration