Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Praktisk information gällande maskiner i drift i montrarna och större utrustning 

 

In- och utflyttning av maskiner och större utrustning
En viktig och uppskattad del av Elmia Polymer är maskiner i drift i montrarna. Det ställer en del praktiska krav på tekniken runt omkring samt samordning av in- och utflyttning.

Ni som kommer att ha maskiner eller större utrustning i er monter vänligen ta kontakt med Elmias Transportservice, Mikael Bergdahl 036 -15 22 85 för att boka tid för lossning. 
Maskiner eller större utrustning flyttas in 13-16 april vilket är innan ordinarie inflyttning på mässan. Vid leverans används Elmias ordinarie leveransinfart 16 vid vaktkuren.

Lagring av granulat och material för produktion under mässan
Elmia har avsatt lagerplats för ert granulat och material. Kontakta Elmia Transportservice om mängd material och för att få hänvisad plats.
Lagret kommer att vara öppet för er under mässan samt utrustad med handtruck för er som själva ombesörjer påfyllning till montern.
Ni som vill ha hjälp med leverans till montern under mässan vänligen kontakta Elmias Transportservice, Mikael Bergdahl 036-15 22 85.

Tömning av spill och restprodukter
Har ni behov av tömning av spill och restprodukter vänligen meddela
Siv Karlsson, 036 -15 22 06, i god tid för att säkerställa smidig hantering under mässan.
Vid större volymer kan även återvinningskärl placeras i montern.

Märkning av gods
Elmia Polymer
Monternr, Företagsnamn
Kontaktperson samt telefonnummer
Mässvägen 12
SE-554 54  JÖNKÖPING, SVERIGE

Avsluta prenumeration