Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Elmia Park Nyhetsbrev

Elmia Park – en grön affärsmöjlighet!

Elmia Park är den självklara arena för dig som vill nå de viktigaste kunderna inom anläggning, restaurering och skötsel av gröna stadsmiljöer, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsanläggningar.

Elmia Park 2015Här gör du affärer med beslutsfattare, påverkare, landskapsarkitekter, organisationer inom fastighetsskötsel, entreprenörer, campingföreståndare och alla de som dagligen är verksamma inom skötsel av grönytor. Dessutom träffar du de viktiga människorna från golfens värld.

Elmia Park 2015

På Elmia Park kan du presentera och demonstrera dina produkter både inomhus och ”in action” på våra stora demoytor utomhus, ett mycket uppskattat inslag av besökarna. Det är här du knyter kontakter och bygger relationer med så väl befintliga som nya kunder.

Vi samarbetar med de viktiga branschorganisationerna; Maskinleverantörernas grönytesektion, Swedish Greenkeepers Association (SGA), Svenska Golfförbundet (SGF) och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

Elmia Park är helt enkelt en komplett mötesplats med många dimensioner.

Boka din plats idag!

 

Elmia Park priser 2015

 

Kontaktpersoner

Niklas Lundgren, Elmia 

 Bengt Johansson, Elmia

Niklas Lundgren
Account Manager
+46 36 15 22 13

Bengt Johansson
Account Manager
+ 46 36 15 22 71

Hållbara staden

Elmia Park statistik från 2013