Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Elmia NordDrill

En välkommen ny mötesplats Elmia NordDrill

Elmia NordDrill samlar hela den nordiska borrbranschens kompetens på ett och samma ställe. Planeringen av mässan har skett i nära samarbete med alla de nordiska branschorganisationerna, för att skapa en givande och lönande marknadsplats för alla parter. 

Välkommen till Elmia NordDrill den 6-7 maj!

 

Michael Klasson, VD Avanti

Tidigare arrangerade Avanti Brunnsborrardagen i Stockholm. Mässan gick i flera år och det behövdes förnyelse och utveckling av konceptet.
- Vi har gemensamma leverantörer och mål med verksamheten, så varför då inte skapa en ny mötesplats för den nordiska borrbranschen, menar Michael Klasson.

Avanti kommer att vara på plats på under NordDrill och i anslutning till mässan håller de sin årsstämma för medlemmarna, något som tidigare gjordes i Stockholm.
– Nu passar det perfekt att ha den på Elmia i samband med mässan eftersom våra medlemmar är där. Förhoppningsvis kommer det fler folk än det brukar göra, det blir helt enkelt två flugor i en smäll, avslutar Michael Klasson.

Christian Christiansen, ordförande Dansk Brøndborerforeningen, Danmark

Vilket värde för branschen ser du i en gemensam nordisk mötesplats som Elmia NordDrill?
- Det ger en utmärkt möjlighet att visa upp de saker som vi arbetar med i Norden, en god chans att stärka samarbetet länderna emellan och knyta nya affärskontakter. 

Einar Østhassel, sektionschef Resurs och Miljö, Maskinentreprenørenes Forbund, Norge

Varför ska man åka från Norge för att besöka eller ställa ut på Elmia NordDrill?
- Här finns hela Nordens know-how samlat. Dessutom pågår en globalisering och de geografiska avstånden minskar stadigt i betydelse. Det som för bara några år sedan ansågs vara långa avstånd är inget avstånd alls idag.

Johan Barth, VD Geotec, Sverige

Vad har vi att vinna på att samla de nordiska branscherna på en och samma marknadsplats?
- Det finns ett behov av en större mässa. De nordiska marknaderna är väldigt lika varandra, samtidigt är respektive marknad för liten för en årlig nationell mässa. På Elmia NordDrill kan vi multipla antalet utställare och besökare. 

Eine Järvinen, VD Poratek, Finland

Varför behövs en gemensam nordisk marknadsplats som Elmia NordDrill?
- All samverkan är mycket viktig för att branschen ska utvecklas. Elmia NordDrill handlar om att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna. 

Läs hela intervjuerna på vår hemsida


Seminarieprogram

Målet med mässan är att skapa en mötesplats där man på ett och samma ställe kan se nyheter, knyta kontakter, fördjupa sina kunskaper och träffa kollegor. 

Klicka här för att ta del av vårt seminarieprogram
Utställarseminarier


Mässkatalog online

Här ser du hela listan med alla anmälda utställare på Elmia NordDrill. 


Öppettider Elmia NordDrill 2015

Mässan är öppen:

Onsdag 6 maj       09:00-17:00
Torsdag 7 maj      09:00-16:00

 

Facebook Följ oss på facebook! 

Avsluta prenumeration