Klicka här för att läsa detta mejl på webben

MellanskogsElmia 2014

Viktig säkerhetsinformation!

 

Bäste utställare,

du är en bland alla de utställare som fyller MellanskogsElmia 2014 med liv och rörelse med dina aktiva demonstrationer och det är vi mycket glada för. Aktiva demonstrationer innebär dock en del risker för mässbesökarna och därför måste vi gemensamt, göra allt vi kan för att undvika att olyckor eller allvarliga tillbud uppstår.

Bifogat finns ett dokument med information och instruktioner om vad du som utställare måste tänka på under mässan. Detta dokument skall kvitteras så att vi vet att ni tagit del av det. Ni ska då också ange vem som ansvarar för säkerheten i er monter. Maila eller faxa in det underskrivna dokumentet till annika.lindskog@elmia.se eller till fax nr: +46 36 16 46 92. Vi kommer också att gå runt på mässan den 21 augusti för att samla upp resterande kvittenser.

Vi vill ha säkerhetsdokumentet hos oss senast 4 augusti.

Lycka till med ditt mässdeltagande och välkommen till MellanskogsElmia 2014!

 

Maria Lindsäth
Business Sector Manager