Klicka här för att läsa detta mejl på webben

MellanskogsElmia

Skogsmässa i Sala långt från skogsbrand

Den stora skogsbranden i Västmanland har spridit sig och omfattar nu ett område på cirka 1 gånger 1,5 mil. Läget är allvarligt och räddningstjänsten jobbar för fullt för att begränsa branden. Men branden påverkar inte MellanskogsElmia.

Många har tvingats lämna sina hem på grund av branden, som enligt myndigheterna är en av de värsta och största i modern tid. Flera privata skogsägare är drabbade av både branden och evakueringarna.

Per Bengtsson, informationschef, Mellanskog.– Branden har fått en omfattning som ingen kunde ana. Värmen och torkan i kombination med blåsten har fått elden att hoppa över brandgator och den sprider sig väldigt mycket, säger Per Bengtsson, informationschef på Mellanskog.

Mellanskog arbetar för fullt med stöd och skydd till sina medlemmar.

– Vi har ställt avverkningsresurser till förfogande, maskiner för att hugga brandgator och rensa vägar från farliga träd så att de är framkomliga för fordon. Vi är en medlemsorganisation så nu ringer vi också runt för att förbereda ett schema för den eftersläckning och bevakning som måste hållas när räddningstjänsten är färdiga med sitt arbete, när det sedan blir enskilda markägares ansvar, säger Per Bengtsson.

Men inget tyder på att mässområdet för MellanskogsElmia, Saladamm, riskerar att påverkas av den stora skogsbranden.

– Eldens kärna är cirka två mil väst om mässområdet, och avståndet är ungefär en och en halv mil räknat från ytterkanten av brandområdet, säger Per Bengtsson.

Johan Löfgren, Site Manager, Elmia.– Det är en enorm brand och mycket resurser som går åt. Alla här är engagerade på ett organiserat sätt här och hjälper till, kör ut med vatten och annat. Men branden är så långt från mässområdet så att den inte kommer att påverka mässan, säger Johan Löfgren, Elmia, på plats i Sala.

För mer information om kontakta Per Bengtsson, informationschef, Mellanskog, tel. 010-482 80 18, eller Johan Löfgren, Site Manager, Elmia, tel. 036-15 21 93

Länk till Länsstyrelsen i Västmanland för senaste nytt om branden:

http://lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/skogsbranden/Pages/skogsbranden.aspx