Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Tack för en fantastisk mässa!

Affärer, massor med leads, viktiga kundträffar, god stämning, diskussioner, debatter och en festlighet för hela branschen. Elmia Lastbil fortsätter att befästa sin position som Nordens största och viktigaste mässa för åkerinäringen.

Nu börjar utvärderingsarbetet för årets mässa. En positiv känsla som vi tar med oss in i detta arbete är det goda samarbete som vi har med dig som utställare. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att Elmia Lastbil är branschens självklara mötesplats.

Under de närmaste dagarna kommer Fairlink skicka ut en enkät, där du som utställare får möjlighet att lämna dina synpunkter på årets mässa. Vi hoppas att du tar dig tid att noga tänka igenom svaren – dina synpunkter blir vägledande inför framtiden.

Vi har fått massor av förfrågningar om att boka monterplats till Elmia Lastbil 2016, 24-27 augusti, här kan du preliminärboka monterplats till nästa mässa.

 

Publiksiffror dag för dag

Onsdag 3 191

Torsdag 7 683                              

Fredag 8 867

Lördag 16 272

 

Totalt: 36 013

 

Tack än en gång för dina och ditt företags insatser under Elmia Lastbil 2014!

 

 

Välkommen tillbaka 2016!