Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Elmia Lantbruk Maskin & Fält 2014

2 september 2014


Produktregister

Produktregistret är obligatoriskt för samtliga utställare på Elmia Lantbruk Maskin & Fält 2014.
Det innebär att alla deltagande företag ska skicka in produktregister för både huvudutställare och aktiva medutställare. Saknar du någon produktrubrik, kan du ange egna förslag.

Sista datum för att skicka in produktregister: 19 september.

Logga in på Mina sidor och där fyller du i ditt produktregister. 


Bjud in dina kunder 

Bjud in de företag och personer du vill träffa och se till att så många som möjligt kommer till just dig! Vi vill göra det enkelt för dig att bjuda in kunder. Därför har vi tagit fram ett antal hjälpmedel.

Inbjudningskort

Du kan beställa obegränsat antal kort. Utnyttjade kort debiteras med SEK 224/st exkl moms. Vid utnyttjande av 15 kort eller fler lämnar vi 10% rabatt.

När du beställer inbjudningskort kan du välja att trycka ditt företagsnamn och logo på för att göra inbjudan mer personlig. På så vis sticker din inbjudan ut från mängden och blir unik.

För kostnad av påtryck se Utställarguiden.


Speakers Corner

På Elmia Lantbruk Maskin & Fält samlas utställare och besökare med många gemensamma mål. Här vill man knyta kontakter och skapa nätverk, man vill informeras och inspireras.

Som utställare har du chansen, att på scenen i hall A eller D hålla korta föredrag inom relevanta ämnesområden för mässans besökare.

De korta föredragen förs in i mässans program och marknadsförs både före och under mässan, i bl a nyhetsbrev, mässtidning och på vår hemsida.

Intresseanmälan gör du här.

Läs mer om Speakers Corner


Har du något nytt att berätta?

Har ni en nyhet att presentera? 
Ska ni ha någon pressaktivitet eller annan aktivitet i montern under mässan?

Vi hjälper dig att sprida dina nyheter!

Det är viktigt att lyfta fram vilka nyheter som ni presenterar, som t.ex. nya produkter eller nya innovativa lösningar. Nyheter lockar besökarna och är intressanta för de journalister och facktidningar som bevakar branschen.

Har du en pressrelease på en nyhet? Ladda upp det på vår hemsida när du loggat in på Mina sidor.
Vi publicerar utan kostnad nyheten för både besökare och press.


Annonsering i mässtidning

Tillsammans producerar Elmia Lantbruk och LRF mässtidningen för Elmia Maskin & Fält. Tidningen distribueras med tidningen ATL, fredagen den 10 oktober samt delas ut vid entrén till samtliga besökare på mässan.

Läs mer om annonsering – länk till bladet


Utställarservice

Elmia har den kompetens du söker för att optimera ditt mässdeltagande. Elmias Utställarservice kan hjälpa till med allt från inredningsdetaljer till byggnation av hela din monter.
Kontaktpersoner är Jenny Arvidsson, tfn 036-15 22 23.

Läs mer om utställarservice.