Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Välkommen till Klimatveckan 25-30 maj

I Jönköpings län arbetar vi med en framgångsrik modell som inkluderar både arbetet med klimatanpassning och klimatpåverkan. Med Klimatveckan vill vi erbjuda en gemensam plattform för vidareutveckling för ett hållbart och robust samhälle.  

Klimatet i fokus- konferens den 25 - 26 maj

Under en lunch-lunch konferens är ni med på resan till det hållbara samhället och får kunskap om vilka krav som ställs på oss redan idag. Under första dagen hålls en gemensam agenda inom både klimatpåverkan och klimatanpassning för att sedan dag två delas upp för djupare diskussioner och workshops. 

Utdrag ur programmet:

 

 

 

 

 

15.00 Lönsamt klimatarbete i näringslivet
Nina Ekelund, Programdirektör för Hagainitiativet

Klimatkonferensen, eftermiddagen den 26 maj

– Tillväxt & klimat – hur kombinerar vi detta?

Kärnfrågan i årets klimatkonferens är hur vi kan kombinera fortsatt ekonomisk tillväxt med minskad klimatpåverkan. Det blir en lösningsorienterad konferens som behandlar nya affärsmodeller, cirkulär ekonomi, urbanisering, hållbara städer, nudging och exempel på hur företag och offentlig sektor tar sig an klimatfrågan på ett proaktivt sätt.

Klimatkonferensen kommer i vanlig ordning att vara kostnadsfri. 

Utdrag ur programmet:

15.40 Cirkulär ekonomi på IKEA
Per Stoltz, Sustainability Developer, IKEA

 

Anmäl dig till konferenserna här

 

Följ oss!

Läs mer om klimatveckan på vår hemsida
Facebook: Klimatveckan
Twitter: @Klimatveckan


Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet i samverkan med Elmia med syftet att manifestera klimatfrågan i Jönköpings län i samklang med länets kommuner, företag, organisationer och invånare. Klimatveckan ska genomsyra allt framgångsrikt arbete som görs hos länets tretton kommuner, organisationer och privatpersoner. 

Du får detta utskick för att vi tror att du kan vara intresserad av Klimatveckan 2015. Vill du inte ha mer information från oss, klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.

Avsluta prenumeration