Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Tillväxt & klimat – hur gör vi det lätt att göra rätt?

Klimatkonferensen hålls den 26 maj kl. 13.00-16.30 på Elmia i Jönköping.

Hur kan vi kombinera fortsatt ekonomisk tillväxt med minskad klimatpåverkan? Detta är kärnfrågan i årets klimatkonferens. Självklart är konferensen kostnadsfri även i år.


Läs mer och anmäl dig här OBS! Anmälan stänger måndag 11/5.

 

Höjdpunkt ur programmet:

Ungdomars syn på tillväxt och klimat
Jenni Nylander och Marie Hading, we_change/ungdomar.se

 

 

 

Träffa Sveriges största ungdomssajt på Klimatkonferensen

Ungdomar.se är en av Sveriges största ungdomssajter med sina 100 000 unika besökare per vecka. På sajten finns möjlighet att ställa frågor anonymt till experter samt diskutera allt mellan himmel och jord i ett forum.

Sajten har funnits sedan 2010 och efter några år upptäcktes att många av frågorna som kom in handlade om ungdomars oro inför klimatförändringarna.
– Vi startade då projektet we_change, vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld samt involvera dem i samtalet om framtiden, säger Jenni Nylander, tillförordnad vd på ungdomar.se.
Läs intervjun här


Välkommen till konferensen
Klimatet i fokus 25-26 maj!

Klimatet i fokus pågår mellan måndag 25 maj 12.00-16.30 till tisdag 26 maj 09.00-13.00 på Elmia i Jönköping.

Dagen startar med invigning av infrastrukturminister Anna Johansson, därefter får ni följa med på en resa om framtiden för våra miljömål, de senaste forskningsresultaten om klimatförändringarna och spännande diskussioner om hur vi kan arbeta för en mindre klimatpåverkan. Hur vi kan förbereda oss bäst för de förändringar som sker?

Höjdpunkt ur programmet:

Framtiden för Sveriges miljömål
Maria Wetterstrand 

Miljö är mer än klimatfrågor. Marias föreläsning handlar om Sveriges miljömål och de utmaningar som finns för att klara dem. Det blir även exempel på saker som vi redan klarat av att hantera på ett bra sätt.

Läs mer och anmäl dig här OBS! Anmälan stänger måndag 11/5.

 


ENIG- Energikonferens 

I samband med klimatveckan anordnas ENIGs årliga energikonferens. De senaste åren har ENIG stimulerat hundratals företag att prioritera energifrågan högre i sina verksamheter. 

Höjdpunkter ur programmet:

Maximera nyttan av din energikartläggning
Pernilla Gervind – SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut

Erfarenheter från små och medelstora företag
Ann-Sofie Winge, INEOS

Klicka här för fullständigt program


Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet i samverkan med Elmia med syftet att manifestera klimatfrågan i Jönköpings län i samklang med länets kommuner, företag, organisationer och invånare. Klimatveckan ska genomsyra allt framgångsrikt arbete som görs hos länets tretton kommuner, organisationer och privatpersoner. 

Du får detta utskick för att vi tror att du kan vara intresserad av Klimatveckan 2015. Vill du inte ha mer information från oss, klicka på "avsluta prenumeration" nedan.

Avsluta prenumeration