Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Klimatveckan 2015

Välkomna till Klimatrådets Klimatvecka den 24-27 maj 2015

I Jönköpings län arbetar vi med en framgångsrik modell som inkluderar både arbetet med klimatanpassning och klimatpåverkan. Med Klimatveckan vill vi erbjuda en gemensam plattform för vidareutveckling för ett hållbart och robust samhälle.  

Konferensprogrammet håller just nu på att tas fram och planeras vara klart i mitten av februari. Så länge kan ni boka in Klimatveckan den 24-27 maj i era kalendrar.

 

Konferens den 25 - 26 maj

Under en lunch-lunch konferens är ni med på resan till det hållbara samhället och får kunskap om vilka krav som ställs på oss redan idag. Under första dagen hålls en gemensam agenda inom både klimatpåverkan och klimatanpassning för att sedan dag två delas upp för djupare diskussioner och workshops. Här får ni inspiration och kunskap från politiken, hur vi arbetar med Jönköpings länsmodell, näringslivets klimatarbete och hur vi ska bygga smarta, robusta och hållbara samhällen – både i städerna och på vår landsbygd.

 

Klimatkonferensen, eftermiddag tisdag den 26 maj

– Tillväxt & klimat – hur kombinerar vi detta?

Kärnfrågan i årets klimatkonferens är hur vi kan kombinera fortsatt ekonomisk tillväxt med minskad klimatpåverkan. Det blir en lösningsorienterad konferens som behandlar nya affärsmodeller, cirkulär ekonomi, urbanisering, hållbara städer, nudging och exempel på hur företag och offentlig sektor tar sig an klimatfrågan på ett proaktivt sätt.

Klimatkonferensen kommer i vanlig ordning att vara kostnadsfri. Anmälan till båda konferenserna planeras att öppna i mitten av mars.

 

Följ oss för att inte missa någonting!

 

klimatveckan.klimatradet.se
Facebook: Klimatveckan
Twitter: @Klimatveckan

Avsluta prenumeration