Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Sidhuvud, Fjärrvärmemässan 2014

Slutrelease

Mötesplatsen för ett hållbart samhälle: Tanken var rätt och resultatet blev bra

Med gemensamma ansträngningar invigdes mässan av de främsta företrädarna för vatten och avlopp, fjärrvärme sant avfall och återvinning.

Tanken var riktig, den fungerade i praktiken och rätt besökare kom till mässorna.

Det är summeringen av de tre mässorna som gick parallellt på Elmia i Jönköping den 30 september - 2 oktober. Det var VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall och återvinning som tillsammans skapade Nordens största mötesplats för kommunal infrastruktur och miljöteknik.

Vatten och avlopp, fjärrvärme, avfall och återvinning är branscher som blir allt mer sammanflätade. Den enes avfall är den andres bränsle i ett flöde som blir allt mer cirkulärt. Vilket Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger kommenterade så här under invigningen:

– Vi måste samarbeta. Ur det perspektivet så är det här möjligheternas mötesplats.

Läs hela slutreleasen på vår hemsida.


Sören K Christensen från Cowi tror på lågtempererat fjärrvärmesystem för att möta framtidens krav.

Fjärde generationens fjärrvärmesystem

Är lågtemperatur framtiden?

Några av de största utmaningarna för framtidens energislag stavas högre andel återvinningsbar energi, reducering av värmeförluster och minskad användning av fossila bränslen.

När Sören K Christensen från Cowi talade på Elmia Fjärrvärme såg han en möjlig framtidslösning:

– Våra försök med fjärde generationens fjärrvärmesystem, lågtemperatur, visar på kraftigt reducerade värmeförluster, upp till 75 procent. Det gör fjärrvärmen konkurrenskraftig. Både avseende ekonomi och miljö, säger han. 

Läs mer om Fjärde generationens fjärrvärmesystem.


Ola Svensson på Osby Parca menar att tre mässor under ett och samma tak ger synergier.

Osby Parca

”En mässa med många synergier”

Med en stor fastbränslepanna med cafébord på toppen har Osby Parcas monter onekligen dragit blickarna till sig.

– Vi har gjort en strategisk satsning på Fjärrvärmemässan och bjudit in alla Sveriges Energibolag. Vi kan nu summera att de flesta varit här, säger Ola Svensson på Osby Parca.

Osby Parca är specialiserade på fastbränslepannor och huvudmålgruppen är energibolag.

Läs mer om Osby Parca på vår hemsida.

Avsluta prenumeration