Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Sidhuvud Elmia Fastighet

Välkommen tillbaka!

Vi vill gärna se dig som utställare här hos oss på Elmia Fastighet igen!

Elmia Fastighet är den självklara träffpunkten inom fastighets- och stadsbyggnation. Under tre intensiva mässdagar samlas byggherrar, beställare, fastighetsförvaltare, samhällsbyggare och stadsutvecklare.

I år är Elmia Fastighet, tillsammans med Elmia Park och Elmia Städ, dessutom en del av en större arena; ”Den hållbara staden”. Under mässdagarna diskuteras frågor som hur vi i en förtätad stadskärna löser behovet av blå/gröna ytor samt hur vi får mark, byggnader, ekonomi och människor att samsas.

Till Elmia kommer personer som har ansvar för bostäder, butiks- och kontorslokaler, industribyggnader samt specialfastigheter så som skolor och sjukhus. Det är helt enkelt hit fastighetsbranschen kommer för att hitta lösningar på brännande problem och dagliga frågor.

Läs mer om Elmia Fastighet här www.elmia.se/fastighet/

 

Johan Yngve, säljare av monteryta på Elmia Fastighet, kommer att kontakta dig inom en snar framtid.

Har du frågor innan dess kontakta honom på:

Johan Yngve

Johan Yngve
036-15 22 76
johan.yngve@elmia.se