Klicka här för att läsa detta mejl på webben

Elmia Avfall & Återvinning 2014

ReturTex satsar på mer textilretur

Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller återanvändning och återvinning av textilier. Bara 20 procent av alla begagnade textilier samlas in genom hjälporganisationers arbete.  Men huvuddelen av det exporteras till andra länder som till skillnad från Sverige har sorteringsindustri eller bränns upp. Det vill ReturTex ändra på och kommer att tala om de många goda möjligheterna på Elmia Avfall & Återvinning.

Sverige har mycket att vinna på att satsa på egen sorteringsindustri för textilier. FOTO: Boer Group

– Det skulle betyda väldigt mycket både för miljön och ekonomiskt om vi själva kunde ta hand om vårt textilavfall i en egen sorteringsindustri. Det skulle också ge många nya arbetstillfällen och även spara transporter, säger Klaus Rosinski, operativ chef för ReturTex AB.

Läs mer om satsningen på mer texttilretur. 


Så uppfylls kommande krav på slam utan smitta

Mer fosfor måste återföras till naturen från bland annat avloppsslam. Men Naturvårdsverket varnar för smittspridning om slammet inte hygieniseras. På mässan Elmia Avfall & Återvinning visas svensk teknik som uppfyller kommande krav för hygienisering.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid presentation av ESCAB:s metod för hyienisering av gödsel och avloppsslam vid Kungliga Djurgården Förvaltning. Alnäggningen ska installeras i Norra Djurgårdensstaden i Stockholm, Sveriges största stadsutvecklingsprojekt.Bakom metoden står ESCAB, European Composting System AB, med fyra anläggningar i drift i Sverige. Deras teknik är kompostering i en stor trumma, där mikroorganismer skapar så hög temperatur att smittämnen slås ut.

– Det är en kontinuerlig process med hög kapacitet. Energiförbrukningen är lägre än för en vanlig villa, säger bolagets VD Mats Tuvesson.

Läs mer om den nya svenska tekniken.


Seminarier du inte får missa! 

(Du kommer till VA-mässans hemsida via dessa länkar.)

Till seminarieprogrammet

Till anmälningsformuläret


Gå in gratis på mässan

Förregistrera dig här!


Öppettider

30 september - 09.00-17.00

1 oktober - 09.00-17.00

2 oktober - 09.00-16.00 


Se alla våra utställande företag:

Mässkatalog online


Jönköpings hotell och konferensbokning


Scenprogram

På scenerna hålls under hela mässan ett antal intressanta föredrag, paneldebatter, utfrågningar och andra aktiviteter.

Scen A i Hall A 

Programmet riktar sig till dig med intressen inom fjärrvärme, avfall- och återvinning samt VA.

Till programmet på Scen A

Scen B i Hall B

Programmet riktar sig dig med intresse inom vatten och avlopp.

Till programmet på Scen B


After Fair - branschmingel!

Onsdagen den 1 oktober är det mingelkväll för hela branschen på Elmia.

Besökare hänvisas till Information Nord, där biljetter finns till försäljning.

Läs mer om mingelkvällen.

Avsluta prenumeration