Samordnad rådgivning för bättre hälsa på gården

Gård & Djurhälsan bildades hösten 2014 genom ett samgående mellan Svenska Djurhälsovården, Svenska Pig och Taurus Köttrådgivning. Vid höstens lantbruksmässa på Elmia kommer nya rådgivningspaket med flera kompetenser att presenteras.

Nybildade Gård & Djurhälsan presenterar sig på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård.– Målet är producenten i centrum för bättre lönsamhet, säger Fredrik Engström som är marknadsföringsansvarig i det nya företaget.

 De tre ingående bolagen har kompletterande verksamheter. Svenska Pig och Taurus inriktade sig på produktionsrådgivning och kunskapsutveckling inom nöt- och grisproduktion. Svenska Djurhälsovården erbjöd rådgivning och hälsovård för nöt, gris och får samt andra djurslag och bedriver forskning och utveckling, på egen hand och i samarbete med SLU och SVA .

– Mitt drömscenario är att jag kan besöka gården tillsammans med en duktig produktionsrådgivare för att skapa större nytta för producenten där insatta åtgärder följs upp, inte bara via hälsotal utan även med ekonomisk uppföljning, säger Fredrik Engström, till vardags gris- och fårhälsoveterinär på Gotland.

Sammanslagningen motiveras med att friska djur och välmående gårdar är varandras förutsättningar. I det nya företaget arbetar veterinärer, husdjursagronomer och lantmästare tillsammans för gårdens bästa.

Djur & Gårdshälsan kommer att erbjuda nya rådgivningspaket med flera kompetenser. Just nu finslipas de i olika arbetsgrupper i företaget och resultaten ska presenteras på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård i Jönköping 21-24 oktober.

Gård & Djurhälsan ägs av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet. Företaget bildades för att bidra till att bryta den negativa utvecklingen för svensk köttproduktion, vilken riskerar arbetstillfällen, öppna landskap och tillgången på bra svenska köttprodukter. Genom att se till helheten, gårdens och djurens hälsa, skapas förutsättningar att vända utvecklingen.

Publicerad
2015-08-03