Program mot smittspridning presenteras på Elmia Lantbruk

Med dagens snäva marginaler kan ett salmonellautbrott eller andra allvarliga smittor bli gårdens fall. Därför presenterar Växa Sverige ett program för smittsäkrad besättning vid höstens lantbruksmässa på Elmia.

Syftet med satsningen är att förebygga smittspridning, smittsäkra livdjurshanteringen och se till att behålla den högre statliga ersättningen om gården trots åtgärderna skulle bli spärrad för salmonella.

– Hur många är det till exempel som har stövlar för besökarna, så att smittan inte kommer gående in i ladugården eller att inköpta djur kan ha smitta med sig, frågar Britt-Marie Jafner på Växa Sverige.

Åtgärdsprogrammet är en kombination av inventering, utbildning, rådgivning och veterinärbesök med handlingsplan. Målet är att säkerställa att produktionen inte störs av smitta.

På mässan kommer Växa Sverige även att presentera en rad andra åtgärder för att sänka kostnaderna och minska riskerna vid animalieproduktion. Exempel är metoder för att utforma gångarna i ladugården så att korna kommer in och ut så smidigt som möjligt och ett mer rationellt upplägg av provmjölkning.

En annan fråga av stor betydelse är konsten att välja rätt tjur för den egna besättningen. Här finns numera DNA-teknik att tillgå. I samma syfte, att öka träffsäkerheten i föryngringen, presenteras en brunstkalender i form av en app.

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är ett rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag som främst vänder sig till mjölk- och köttföretagare. Mässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård går 21-24 oktober 2015 i Jönköping.

Publicerad
2015-06-12