Länsförsäkringar ska minska dieselstölderna

På höstens Elmia Lantbruk presenterar Länsförsäkringar förbättrade möjligheter som ska minska riskerna för dieselstölder.

Johan Litsmark, produktspecialist inom jordbruk på Länsförsäkringar.Det finns andra skador som kostar lantbrukskollektivet mer än stulen diesel. Den största kostnaden är brand, förödande när det händer men som tur drabbas inte så många. Dieselstölderna är vanligare och drabbar den enskilde hårt, inte minst med allt besvär  det innebär.

– Det går att minska stölderna och begränsa förlusterna för den enskilde, säger Johan Litsmark som ska berätta hur på mässan.

I dagsläget önskar många lantbrukare att det funnes en försäkring mot fallande världsmarknadspriser.

– Affärsrisker går inte att försäkra, men vi arbetar för att minska övriga risker i våra kunders verksamheter, säger Johan Litsmark, produktspecialist inom jordbruk på Länsförsäkringar.

– Vi försöker på alla sätt minska övriga risker genom skadeförebyggande råd och anvisningar så att lantbrukaren kan koncentrera sig på verksamheten, säger Johan Lismark.

Det är inte bara dieselstölderna som ökar. Lantbruket har mycket som är stöldbegärligt. Verktyg, elmaskiner, fordon, gräsklippare och annat attraktivt. Ett råd från försäkringsbolaget är att ordna ett utrymme med bra lås och larm där man förvarar det stöldbegärliga. 

Publicerad
2015-06-10