Konsumenternas förtroende gör att banken tror på lantbruk

Höstens lantbruksmässa på Elmia kan bjuda på viktiga besked för hårt trängda lantbrukare.

– Banken och lantbrukarna själva tror på förbättrad lönsamhet, säger Per Skargren, segmentsansvarig för jord- och skogsbruk på Swedbank och sparbankerna och medlem av kapitalförsörjningsgruppen i näringsdepartementets arbete med mjölkkrisen.

Per Skargren, segmentsansvarig för jord- och skogsbruk på SwedbankSwedbank och Sparbankerna är den största finansiären med 36 procent av kreditvolymen inom jord- och skogsbruk. Det finns någon form av relation med varannan lantbrukare och skogsägare.

På mässan ska banken presentera höstens Lantbruksbarometer. Det är en mellanmätning, men kommer att göras mer omfattande för att säkerställa aktuella trender och ge en bättre mätning av lantbrukarnas uppfattning nu och förväntningar för närmaste året kring lönsamhet.

– Mjölkproducenterna går just nu igenom ett stålbad, konstaterar Per Skargren. Det framkommer tydligt i Lantbruksbarometern 2015 som släpptes i mars.

Bankens mjölkkrisarbete började för mer än ett år sedan och går nu in i en intensiv fas under de kommande 6 månaderna, bedömer Per Skargren.

– Grisproducenterna hade liknande problem under flera år för 15 år sedan då många lade ner sin verksamhet. Det var tuffa år men de som tog sig igenom krisen har en betydligt högre effektvitet och stärkt konkurrenskraft, säger han.

Den stora utmaningen för mjölken är att många av landets nyinvesterade och större mjölkföretag har stora lån och svaga kassaflöden på grund av lågt mjölkpris. Det riskerar att slå ut framtiden mjölkproducenter, minska självförsörjningsgraden samt att arbeten och det öppna landskapet går förlorade.

– Sveriges regering måste se till att det finns förutsättningar att ha bärkraftiga företag inom lantbruket och det måste ske nu, säger Per Skargren.

Banken bedömer att det finns ett starkt stöd bland konsumenterna för svenska livsmedel. Inte minst efter skandalerna med vanvård av djur och överanvändning av antibiotika i andra länder. Svensken är beredd att betala mer för det svenska jordbrukets mervärden.

– För ett par år sedan var det svårt att se hur snabbt det stärkta konsumentförtroendet skulle slå igenom. Nu är utmaningen att lantbruket får del av de ökade marginalerna som dagligvaruhandeln tar ut av konsumenterna, säger Per Skargren.

Lösningen på mjölkkrisen är mer komplicerad. Här krävs en kombination av betalningsvilliga konsumenter, nya produkter med högre förädlingsvärde, politiska beslut som ger minskade produktionskostnader och en omstrukturering av branschen.

– Vad vi ser är att familjejordbruk ersätts av industriföretag med anställd personal, för rationell och mer konkurrenskraftig produktion, vilket betyder att jordbruket kommer att behöva ledningskompetens på hög nivå framöver, säger Per Skargren.

Höstens lantbruksbarometer presenteras av Swedbank, sparbankerna och LRF Konsult på Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 21-24 oktober i Jönköping.

Publicerad
2015-06-11