Framtidens protein odlas redan i Sverige

Vall, spannmål och ökad kompetens är några av framtidens källor till protein.

Enligt rådgivaren Margareta Dahlberg är det en del av lösningen för att Sverige ska bli självförsörjande på protein för kött- och mjölkproduktion.

– Det finns mer energi och protein att hämta i vall och spannmål, anser rådgivaren Margareta Dahlberg.

Produktion av foder är ett viktigt tema vid höstens lantbruksmässa på Elmia i Jönköping. Idag importeras en stor del av vad det svenska lantbruket behöver av högvärdigt protein i form av soja och palmkärna.

– Bland mina kunder finns flera ekogårdar som är näst intill självförsörjande på protein, säger Margareta Dahlberg, rådgivare med utgångspunkt från östgötaslätten.

Risk för undanträngning
Enligt henne är grunden vad svenska lantbrukare redan är duktiga på: Odling av vall och spannmål. Här finns mer protein och energi att hämta genom bl.a. anpassade fröblandningar, skörd i rätt tid och högre kvalitet på ensilage.

– Mer grovfoder gör att det tar längre tid för korna att äta. Då finns risk att djur av lägre rang blir undanträngda, påpekar Margareta Dahlberg.

Till det kommer odling av proteinrika grödor som åkerböna, raps och baljväxter med lusern som ett exempel. En variant är att skapa foderblandningar redan i fält, t ex genom att odla spannmål och ärtor samtidigt för ensilering. Ett annat proteintillskott är agrodrank, en restprodukt från tillverkning av etanol.

Vikten av växelbruk
– Flera av de proteinrika växterna kräver ett genomtänkt växelbruk. I Östergötland har vi haft problem med växtföljdssjukdomar vid odling av ärtor, varnar Margareta Dahlberg.

Dessutom pågår växtförädling som i en framtid kan göra det möjligt att odla soja i Sverige. Lägg till detta ny teknik som värmebehandling, vilken gör det lättare för djuren att tillgodogöra sig växternas protein.

Men den avgörande komponenten är lantbrukarens kompetens. Mjölk- och köttproducenterna måste bli ännu skickligare odlare eller ha duktiga foderproducenter i sitt närområde.

Foderproduktion är ett tema under Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 21-24 oktober 2015.

Publicerad
2015-04-13