Effektivare lantbruk med en app

Automation och ny teknik inom lantbruket är hetare än någonsin. Gårdsservice Mjölkman AB har tagit fram Nedap Cow Positioning som ger möjlighet att hålla koll på djurens hälsa.

 

Nedap

– Mycket av den nya tekniken som vi har går ut på att effektivisera lantbruket och spara arbetstid för bönderna. Har du 300 kor i din ladugård och vill veta vilka som är brunstiga är det en tidskrävande process. Därför har vi tagit fram detta positioneringsverktyg för att lantbrukaren enkelt ska kunna se i t ex telefonen vilka kor som är brunstiga och var i stallet de finns, säger Magnus Henjer, som är en av fyra delägare i Gårdsservice Mjölkman AB i Laholm. 

Nedap Cow Positioning är ett positioneringssystem avsett för djur i stallar. Signaler från en id-bricka (RFID-tag) i ett halsband fastställer djurets exakta position i stallet och lantbrukaren kan på dator, pekplatta eller i telefon avläsa var djuren finns, ättider, liggtider och andra data av intresse.

– Bonden tar fram sin smartphone, slår in kons unika nummer och kan se var djuret är. Då slipper han lägga onödig tid på att springa runt och leta efter just den kon. Det går också att se kor i robotstall som inte blivit mjölkade i tid, säger Magnus Henjer. 

Kor är vanedjur
Med hjälp av verktyget går det att få fram statistik på ett enskilt djur och på så vis se om en viss ko har ätit mindre än vanligt. Appen registrerar händelser dygnet runt som lagras i transpondern och de går att ta fram information om vilka djur som har fått varningar och behöver extra tillsyn.

– Kor är vanedjur och ser bonden att kon har ätit mindre än vanligt kan det vara ett tecken på att något är fel. På så vis går det att upptäcka om djuren är sjuka innan det går att se med blotta ögat och de kan få vård i ett tidigare skede, säger Magnus Henjer. 

Lantbruket har utvecklats och idag finns det många olika tekniker och appar att välja på.
– I dagens samhälle finns det mycket teknik tillgänglig men det som verkligen behövs är ett bättre mjölkpris för bönderna och på så vis förbättrad ekonomi så att de har råd att investera i ny teknik och kunna utveckla lantbruket, avslutar Magnus Henjer.

Publicerad
2015-05-22