De kan vinna Elmia Lantbruk Innovation Award

Fyra nya och smarta produkter är nominerade till Elmia Lantbruk Innovation Award, priset som delas ut till årets bästa tekniknyhet inom lantbruket. Tre av innovationerna handlar om olika hjälpmedel för att hålla koll på djur i besättningar och ett om att framställa eget foder.   

Elmia Lantbruk Innovation Award delas ut varje år med syftet att uppmärksamma produkter som kan bidra till att utveckla det svenska lantbruket. Den vinnande produkten ska vara en god representant för det moderna lantbruket, där man beroende på användningsområde på bästa sätt har tagit hänsyn till miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd. Produkten ska också vara tillgänglig på den svenska marknaden och därmed tillgänglig för alla lantbrukare i Sverige.

De nominerade produkterna till Elmia Lantbruk Innovation Award 2015 är:

Nedap Cow Positioning

Företag: Gårdsservice Mjölkman AB

Produkt: Nedap Cow Positioning

Om produkten: Nedap Cow Positioning är ett positioneringssystem avsett för djur i stallar. Signaler från en id-bricka (RFID-tag) i ett halsband fastställer djurets exakta position i stallet och lantbrukaren kan på Nedap Cow Positioningdator, pekplatta eller i telefon avläsa var djuren finns, mjölkningsfrekvens, ättider, liggtider och andra data av intresse.

Motivering: Nedap Cow Positioning ger möjlighet att med hjälp av modern teknik med precision övervaka enskilda djur i en större besättning. Systemet öppnar också möjligheter till att förbättra arbetsmiljö och ekonomi samt att spara arbetstid. 

 

 

Hencol OPVFöretag: Hencol AB

Produkt: Hencol OPV

Om produkten: Hencol OPV är ett system för obemannad djurvägning. Vågen kan placeras på olika platser i djurets miljö, till exempel i en drivningsgång. Djuret vägs automatiskt vid passage och vägning kan ske flera gånger per dygn. Systemet ger lantbrukaren Hencol OPVett datamaterial över djurets viktutveckling.

Motivering: Hencol OPV ger en möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt följa och förutsäga djurs vikt samt optimera slaktvikten. Systemet kan också hjälpa till att minimera risken för skador och stress hos djuren. Det kan även bidra till att spara tid och pengar för lantbrukaren samt förbättra arbetssäkerheten.

 

 

 

MG Master Toaster

Företag: Mosegården A/S

Produkt: MG Master Toaster

Om produkten: MG Master Toaster är anpassad för värmebehandling av proteinfodermedel på gårdsnivå. Rostens uppvärmning är termostatsstyrd och genom värmebehandlingen förbättras proteinvärdet i fodret. MG Master ToasterDärmed förbättras också foderutnyttjandet.

Motivering: MG Master Toaster ger en möjlighet att öka användningen av inhemska proteinkällor. Den kan bidra till lägre foderkostnader och genom färre och kortare fodertransporter även minska miljöpåverkan.

 

DeLaval body condition scoring BCSFöretag: DeLaval Sales AB

Produkt: DeLaval body condition scoring BCS

Om produkten: DeLaval body condition scoring BCS är ett datorstyrt helautomatiskt bildanalyssystem för hullbedömning av kor. Systemet är baserat på bilder från en 3D-kamera och integrerat med DeLavals mjölknings- och driftsledningssystem. Det ger lantbrukaren möjlighet att objektivt kontrollera djuren och optimera fodret.

Motivering: DeLaval body condition scoring BCS kan underlätta och effektivisera arbetet med hullbedömningar av kor. Systemet kan spara tid och pengar genom att eliminera behovet av manuell hullbedömning, som är svårt, tidskrävande och DeLaval body condition scoring BCSkostsamt. Därmed kan det bidra till en bättre djurhälsa och eventuellt också en ökad mjölkproduktion.   

Publicerad
2015-03-05
Bilder
Nedap Cow Positioning
Nedap Cow Positioning
Hencol OPV
Hencol OPV
MG Master Toaster
MG Master Toaster
DeLaval body condition scoring BCS
DeLaval body condition scoring BCS