In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum

Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2015-03-18 12.00 - 21.00 Servicebemanning 12.00 - 21.00
2015-03-19 08.00 - 22.00

Servicebemanning 08-00 - 20.00

Montrarna måste vara klara senast 19 mars kl 20.00, 2013. Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum

Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2015-03-22

16.30 - 22.00

Servicebemanning 16.30 - 19.00

OBS! Kl 16.30 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Syd får inte användas för in- och utlastning.