In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-10-25 / 07.00-22.00       Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara: senast 2016-10-25 kl 22:00. 
Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-10-30 / ca 20.00-23.00, 
efter sista tävlingens avslut
 påbörjas utflytt     
Servicebemanning 08.00-22.00
2016-10-31 / 07.00-11.00 Servicebemanning 07.00-11.00

OBS! 2016-10-30 ca kl 21:00, en timme efter utflyttens start, öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Huvudsponsor:

Agria Djurförsäkring logotyp

Sponsorer:

 alfab