Jury och nomineringsförfarande

Bidrag till Elmia Park Inspira 2015 ska lämnas in senast den 31 juli. Med utgångspunkt från inskickade bilder och beskrivningar av parkerna kommer juryn att nominera max tio parker i varje kategori.

De nominerade bidragen presenteras på vår webbplats i augusti samt på en inspirerande bildutställning på Elmia Park den 22–24 september. Besökare på webben och mässan kommer att ha möjlig­het att rösta på sin favorit bland de nominerade bidragen och det är deras röster som avgör vilket bidrag som blir slutlig vinnare i tävlingen.

Vinnande bidrag kommer att offentliggöras på Elmia Park den 24 september. Förutom ära och diplom får de vinnande parkerna en fotografering, ett unikt material som ger en fantastisk chans till god marknadsföring av parken mot en bredare allmänhet.

Jury för Elmia Park Inspira 2015

Juryn består av Erik Skärbäck, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ann Richardsson, redaktör på tidskriften Landskap, Kristina Darth, Mäster Grön, Florence Oppenheim, tidningen Utemiljö samt Maria Lindsäth, affärsområdesansvarig Elmia Park (ordf.).

Fakta:

Elmia Park Inspira är en tävling med syfte att bevara och stärka intresset för våra svenska offentliga parker. Initiativtagare är Elmia Park, Sveriges största branschmässa för alla som anlägger, renoverar och vårdar grönt. Tävlingen är öppen för alla som arbetar med offentliga parker i Sverige. 2015 års upplaga avser de två områdena Etablerade parker och Nyetablerade/Ombyggda parker.

Vid frågor:

Kontakta Maria Lindsäth
Tel +46 36 15 22 28

Elmia Park Inspira tävlingsfolder

Ladda hem tävlingsfolder