Beskrivning av tävlingen

Elmia Park Inspira har som syfte att lyfta fram våra vackra svenska parker för en bredare publik. Tävlingen ska också bidra till att parkerna får fler besökare, både från Sverige och från andra länder.

Elmia Park InspiraElmia Park Inspira är ett initiativ från Elmia Park, Sveriges största branschmässa för alla som anlägger, renoverar och vårdar grönt. Tävlingen vänder sig till dig som arbetar med offentliga parker runt om i Sverige. Årets upplaga av Elmia Park Inspira vänder sig till Nyanlagda/ombyggda parker och Etablerade parker.

Parkerna kommer att bedömas efter helhetsintryck och kriterier som skötsel och underhåll, design och arkitektur men också egenskaper och insatser som gör parken lättillgänglig för allmänheten vägs in. Även engagemang och attraktioner finns med som kriterier – erbjuder parken till exempel utrymme för en picknick eller finns det möjlighet till ett café- eller restaurangbesök? Genom att delta i Elmia Park Inspira ger du ”din park” en unik möjlighet till marknadsföring och uppmärksamhet.

Fakta:

Elmia Park Inspira är en tävling med syfte att bevara och stärka intresset för våra svenska offentliga parker. Initiativtagare är Elmia Park, Sveriges största branschmässa för alla som anlägger, renoverar och vårdar grönt. Tävlingen är öppen för alla som arbetar med offentliga parker i Sverige. 2015 års upplaga avser de två områdena Etablerade parker och Nyetablerade/Ombyggda parker.

Vid frågor:

Kontakta Maria Lindsäth
Tel +46 36 15 22 28

Elmia Park Inspira tävlingsfolder

Ladda hem tävlingsfolder