Om Nordic Rail

Om Elmia Nordic Rail

Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i sitt slag i Norden. Branschmässan vänder sig till företag, organisationer och personer med ett professionellt intresse för järnvägen, direkt eller indirekt.

Nordic Rail är mötesplatsen för järnvägens kunder, företrädare och övriga intressenter. På Elmia kan du ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och bygga gränsöverskridande nätverk.

Mässan har arrangerats sedan 1995 och arrangeras vartannat år. Sedan 2007 har Elmia Future Transport arrangerats samtidigt. Mässorna har i stort sett samma upplägg och båda har fokus på framtidens transporter och intermodala lösningar.

Varmt välkommen till Elmia Nordic Rail 6-8 oktober 2015!


Fakta 2013

Antal besökare: 4.105 (3.795 år 2011)

Antal utställare: 293

Antal representerade länder: 21

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 935

Antal deltagare på mötesplatsen: 5 868