In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-10-03, kl 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
2016-10-04, kl 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 4 oktober, kl 20.00.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-10-06, kl 17.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2016-10-07, kl 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

OBS! Tidigast kl. 17.00 öppnas grindarna för utflyttning den 6/10.

 


Faktaruta Elmia Garden 2015

Antal direkta utställare: 154
Monteryta: 4 688 m2
Antal besökare: 3 029

Elmia Garden arrangeras av Elmia AB. Medarrangörer är BoGrönt.